Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

At

Seda

New member


Rüyada at görmek bereketin ve bol kısmetin işaretidir, makam ve rütbe, yolculuk ve aynı zamanda düşmanına galip gelmeye  delalet eder. Rüyada görülen kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. Rüyada At görmek, güzel evdir. Rüyada beyaz at düşmana galip gelmeye, Siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, Rüyada Bekar birinin kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahından fazla olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadınla evleneceğine delalet eder. Rüyada ata bindiğini gören kişi güzelliklerle karşılaşacak ve kısa zamanda nasiplenecektir. Rüyada birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Daha detaylı yorum almak için bakınız Rüyada At Görmek  

ruyatabirlerikitabi
 
Üst