Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Dini soru sorarken şunlara dikkat etmelidir

Prenses

New member
Dini soru sorarken şunlara dikkat etmelidir:
1- Sormadan önce, sitemizde o konuyla ilgili bilgileri okumalıdır.
2- Sorarken cevapla ilgisi olmayan, lüzumsuz ayrıntıya girmek uygun olmadığı gibi, çok kısa yazıp anlaşılmaz durumda da olmamalı. Ayrıca mesela, (Küfre sebep olan bir şey yapılırsa) dememeli, ne yapıldığını söylemeli yani örnekle sormalıdır.
3- Cevap için bilinmesi gerekenleri mutlaka söylemeli, bunu sormaya veya ikinci bir yazışmaya sebep olmamalıdır. Özellikle, hayzla ilgili suallerde, önceki ayda kaç gün hayz olduğunu ve kaç gün temiz kalındığını, önceki aylarda 10 günden fazla kan gelmişse, 10 günden az olarak en son kaç gün kan geldiğini, Maliki mezhebinin taklit edilip edilmediğini, ediliyorsa en çok kaç gün hayz gördüğünü bildirmek şarttır.
4- Seferilikle ilgili suallerde, vatan-ı aslinin neresi olduğunu, gidilen yerin kaç kilometre mesafede olduğunu, Maliki mezhebinin taklit edilip edilmediğini bildirmek gerekir.
5- (Haram bir iş yapan kimsenin getirdiği hediyeyi almak, getirdiğini yemek caiz midir?) gibi sualler sorarken, haram işten kastın ne olduğunu, o kişinin tek gelir kaynağının bu iş olup olmadığını da bildirmelidir. Yine bunun gibi, (Elimize geçen haram parayı ne yapmalı?) deniyor. Burada da, haram paradan maksadın ne olduğunu bildirmek gerekir. Belki de, haram zannedilen para, aslında haram olmayabilir.
7- Cevap olarak linkle veya ekte gönderdiğimiz yazı, sonuna kadar okunmalıdır.
Cevap suale, yani anlatılana göre verilir. Sualde yanlışlık veya eksiklik varsa, cevap da yanlış olabilir. Bu bildirilen hususlara dikkat edilirse, hem doğru, hem de daha çabuk cevap almak mümkün olur.
Cevap gelmeyen sualler
Sual: Maille sorulan bazı suallere cevap gelmiyor veya ancak saatler sonra cevap geliyor. Bunun sebebi nedir?
CEVAP
Bize ulaşan mailleri sıraya koyarak, gün içinde cevap veriyoruz. Mailler bize ulaşmayabilir veya bizim cevabımız okuyucuya ulaşmayabilir. Böyle durumlarda yani aradan 24 saatten fazla geçip de cevap gelmediyse, tekrar mail gönderilerek ulaşıp ulaşmadığı sorulabilir; fakat birkaç saat gecikti diye, tekrar göndermek, sıkıştırmak uygun olmaz. Her gün yüzlerce maile cevap verdiğimizi de, göz önünde bulundurmalı. Bazı okuyucular da, acil diye yazarak soruyorlar; fakat hiçbir aciliyeti olmuyor. Bu da uygun değildir. Gerçekten acil olan suallerin gecikmesine sebep olursa, vebale de girilmiş olur.

Telefonla sormak
Sual: Dini sualleri mail yerine telefonla sorarak daha hızlı cevap almak uygun olmaz mı?
CEVAP
Maille daha detaylı bilgi gönderme imkânı mevcuttur. Gerektiğinde uzun yazılar da gönderilebiliyor, linkler verilebiliyor; fakat telefonda bu mümkün değildir. Telefonla arayınca gereksiz şekilde uzatılarak, daha çok vakit harcanmasına da sebep olunabiliyor. Maille sorma imkânı olanlar, acil bir durum olmadıkça, telefonla soru sormamalıdır.

İsimsiz mesajlar
Sual: İsimsiz mesaj göndermek uygun mudur?
CEVAP
Uygun değildir.

Bazı okuyucularımız, cuma günleri veya kandillerde SMS ile tebrik yazıyorlar, ama sanki bizde kayıtları var gibi, isimlerini yazmıyorlar. Kimin yazdığını bilemiyoruz. Gerçi dua ediyoruz, ama isimlerini de yazarlarsa daha iyi olur.

Yine isim yazmadan mesajla dînî sual soruluyor. Mesajla cevap vermek zor olduğu gibi suali iyi anlamak için, sual sorana bazı sorular sormak da gerekebiliyor. Bu yüzden tebrikleri ve âcil hâller dışında sualleri maille yazmalıdır.
 
Üst