Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

ForumTurk.Org Rütbeleri Ve Sorumlulukları

BilaxiS

Özel Üye
Adminstrator
Administrator ( Tüm kategorileri ve üyeleri düzenleme ve yönetme yetkisiyle birlikte forum için önemli kararları alan üye )Adminice​Adminice ( Forumda Administratöre yardımcı olan Smod ve Mod seçimlerinde söz hakkı olan , Acil durumlarda forumda yönetime mudahele etme hakkı bulunan üst düzey yönetici )


                                                                                            Co Admin
Co Admin (Forum tüm kategorilerinde yetkisi olan ve aynı zamanda , Forumda Adminlerin olmadığı zamanlarda forumun yönetimi ve idaresinden sorumlu olan üye.)


Süper Mod​


Süper Moderatör (Görev aldığı kategori başta olmak üzere tüm kategorilerde düzenleme yetkisi olan üye )

Moderator​


Moderatör (Görev aldığı kategoride düzenleme ve yönetme yetkisi bulunan üye)
PrenSes üye​prenses üye (ForumBahane Düşünce Platformunda tek yetkili olan kişi , Sadece Editör Sorumlusu ile muhattaplığı vardır.[size=x-small][size=x-small] )[/size][/size]


Kayıtlı üye​[size=x-small]Kayıtlı üye(Forumda, say[/size]ısız emekleri olan ve eskisi kadar foruma zaman ayıramıyan kişilerin olduğu rütbe, Bu rütbede bulunan kişiler istedikleri zaman tekrar eski görevlerine gelebilmektedirler.)

ForumTurk.Org & Yönetim
 
Üst