Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Gelir vergisini kimler ödeyecek?

Seda

New member
603d0e67c8c37304409e3b17.jpg


Kazanç vergisi mükellefleri için beyanname süreci 1 mart 2021 itibariyle başladı. Demeç başvurusu internet ortamından da yapılabilecek.

Ticari ve zirai faaliyette bulunan, avukatlık gibi menkul anapara geliri elde eden, vasıta kira geliri dahil gayrimenkul anapara geliri elde edenler ile değerinde yükselme kazancı elde edenler ve reel birey mükellefler aidat beyanı yerine getirmek zorunda.

 

cnnturk<hr><iframe scrolling="no" rel="nofollow" width="100%" height="360px" src="https://www.cnnturk.com/player/embed/603d0e1dc8c37304409e3b15" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 
Üst