Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Gümüşdağ: Devrim gibi imza olacak

Karakalem

New member


Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig AŞ'nin yanı sıra yayın hakları ve pazarlama konusunda TFF ile 4 Haziran günü iyi niyet anlaşması imzalayacaklarını belirterek, "Bu devrim niteliğinde bir adım olacak" dedi.​
 
Üst