Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

halk ne yapsın

çay

New member
Ali üçüncü sınıfa giden zeki bir çocuktu…

Bir gün öğretmeni Ali’ye ‘SİYASET’ nedir ? diye sorar…

Ali düşünür ama o çocuk aklıyla cevap veremez…

Eve gider kitaplara bakar ama hiç bir şey anlayamaz.

Oda babasına sormaya karar verir..

-Baba siyaset nedir?

Babası düşünür.Aliye uygun bir yolla anlatmak ister

-Bu evde parayı getiren kim oğlum

-Sen

-Ben kapitalis rejimim.

Peki parayı alıp bizim yiyecek içecek ve giyecek gibi

İhtiyaçlarımızı karşılayan kim..

-Annem

-Oda hükümet…

-Peki küçük kardeşinle kim ilgileniyor…

-Dadım

-Dadı İşçi , kardeşin Gelecek,

sende Halksın o zaman.

Ali her şeyi not alır ve uyur..

Gece garip seslerle uyanır.

Birde bakar ki kardeşi ağlıyor..

Yanına giderek altını pislediğini anlar.

Hemen annesini kaldırmaya gider

Ama ne yaparsa yapsın anne kalkmaz..

Bu arada salondan gelen sesleri merak eder

Ve salona gider.

Babasıyla dadısını uygunsuz halde yakalayan

----Alini ağzından aynen şu kelimeler dökülür..

Kapitalis rejim işçiyi sömürüyor

Hükümet horul horul uyuyor

Gelecek bok içinde

Halk ne yapsın…???
 
Üst