Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Hatila vadisi nerededir? Hatila vadisi nasıldır?

Miray

New member
hatila-vadisi-3.jpg
Doğu Karadeniz bölgesinde,Artvin sınırları içerisindedir.
Çoruh nehrinin ana kollarından biridir.
V tipi genç bir vadidir,yer yer ilginç kayaç türlerine rastlanmaktadır.
Hatila vadisindeki eğim kırıkları,vadide şelalerin oluşmasında etkili olmuştur.
Zengin bitki çeşitliliği ve yaban hayatı ile pek çok insanın ilgisini çekebilmektedir.
Hatila vadisinde günübirlik kamp kurulabilmektedir.Bunun için özel yerleri vardır.​
 
Üst