Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

HAZRET-İ LOKMAN'IN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Seda

New member
lokman_ogut2-702x336.jpg


Lokman -aleyhisselâm-, oğluna nasihat ederken öncelik olarak neleri öğütlüyor? Oğluns dünya ve ahiret hayatı için hangi tavsiyelerde bulunuyor? İşte Lokman -aleyhisselâm'dan oğluna öğütler...Hikmet sahibi olan Lokman -aleyhisselâm-, oğluna nasihat ederken öncelikle Allâh’a şirk koşmamasını, zira şirkin büyük bir zulüm ve hatâ olduğunu vurgular. Kurʼân-ı Kerîmʼde bu nasihatlerin bildirildiği âyet-i kerîmelerden sonra Rabbimiz, anne-baba hakkına dikkat çekerek onların evlâtları uğruna katlandığı fedâkârlıklardan bahseder. Allâh’a ve onlara karşı büyük bir vefâkârlık ve şükür hissiyâtı içinde olmamız gerektiğini beyân eder.

Daha sonraki âyet-i kerîmelerde bildirildiği üzere Lokman -aleyhisselâm- îtikad, ibadet ve ahlâka dâir mevzûlarda oğluna şu kıymetli nasihatlerde bulunur:

“Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri dahî görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Yavrucuğum! Namazı hakkıyla ikāme et, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalış, (bu uğurda) başına gelenlere de sabret! Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.

Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt! Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” (Lokmân, 16-19)

Müslüman bir genç, büyük bir edep, nezâket, zarâfet ve ahlâka sahip olmalıdır. Bunların özü de, yukarıda zikredilen âyetlerde beyân edilmiştir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hakk'a Adanmış Gençlik , Erkam Yayınlarıislamveihsan
 
Üst