Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

İşitme Cihazı Kullanma ve Cihaz Bakımı

Siyah

New member
İşitme cihazı alırken seçilen firmanın bu konuda uzmanlaşmış olmasına ve teknik servis hizmetinin T.S.E standartlarına uygunluğuna dikkat edilmelidir. Garantisiz ve bilinçsizce satılan cihazlar sizlere birçok problemler çıkartacağına emin olabilirsiniz.
İşitme cihazınızın elektronik ve hassas bir alet olduğu unutulmamalıdır. Ve bu yüzdendir ki bakımı ve bilinçli kullanımı sizin rahatlığınız ve cihazınızın ömrü için son derece önemlidir.

İlk cihaz kullanan kişiler ilk bir ayda kullanım sıkıntı yaşayabilirler. Cihazın sesine kullanımına alışabilmeleri için en az bir ay zamana ihtiyaçları olacaktır.
Cihaz kullanan kişinin yaşına ve sosyal yaşamına göre cihaz tipi seçmesi gereklidir. Örneğin işitme kayıplı bir çocuğa kanal içi cihaz verilmemelidir.
Gürültüden aşırı rahatsız olan veya tölerans problemi olan hastaların A.G.C. devreli veya K.amp devreli cihazlar önerilmeli ve kullanmalıdır.
Kulak arkası modellerde kulak kalıbı aslına uygun olarak kulağa takmalıdır. Aksi halde kulak kalıbı kulak kepçesini tahriş edecek ve net bir ses elde edilemeyecektir.
Kulak kalıbının kanalının temiz ve tıkalı olmamasına dikkat edilmelidir.
Özellikle anlama problemi olan hastalar için anlamakta zorluk çektikleri zaman sesini fazla açmamalı konuşan kişinin dudaklarından yararlanmalıdırlar. Zira sesi fazla açtığı zaman anlama güçlüğü daha fazla belirginleşecektir.
Cihazınızın sesi gerektiğinden fazla açılmamalıdır. Bu size istenmeyen ekstra gürültü kazandıracaktır.
İşitme kaybınıza uygun bir cihazın maksimum ses ayarı 2-2.5 arasında olmalıdır.
Trafikte veya gürültülü ortamlarda cihazınızın sesini biraz düşürmeniz gerekebilir.
Telefonla konuşmalarda telefon ahizesi cihazın üzerine tutulmalıdır. Aksi halde net bir ses elde edilmeyebilir.
Kişinin işitme cihazından memnun kalabilmesi aldığı cihazın kullanma kılavuzundan olabildiğince yararlanması gerekirse satıcı firmaya başvurması gereklidir.
Cihazınızın Bakımı:

Yukarıda da belirttiğimiz gibi cihazınız tamamen elektronik devrelerle donatılmış hassas ve itina gerektiren bir alettir. Bunun için de bakımına dikkat edilmesi gerekir.
Cihazınızın verimli bir şekilde çalışabilmesi için kullandığınız pilleri mutlaka işitme cihazları satan bir firmadan temin etmeniz gerekir.
Kesinlikle cihazınızı sudan ve aşırı tozdan korumalısınız. Bunun için yağmurlu havalarda veya çok tozlu ortamlarda cihaz kulaktan çıkartılmalı ve korunmalıdır.
Fazla terleyen kişiler arada sırada cihazı kuru bir bez yada mendille silmeli sonra tekrar kullanmalıdır.
Cihaz asla terli olarak kurumasına izin verilmemelidir. Bu tür olaylar cihazınızın parçalarının oksitlenmesine ve ömrünün azalmasına sebep olacaktır.
Cihaz kırılmaması ve kişiyi rahatsız etmemesi için yatarken çıkartılmalı cihaz kapatılmalıdır.
Cihaz kullanım halindeyken saç kurutma makinası gibi ısı yayan cihazlardan korunmalıdır.
Saç sipreyi deodorant v.b. kimyasal ürünler cihaza temas ettirilmemelidir.
Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda kutusunda muhavaza ediniz.
Sahil bölgelerine yaşayanlar için nem giderici ürünler kullanılmalıdır. Yetkili satıcınızda bulabilirsiniz.
Uzun süre kullanılmadığı zaman pil cihazdan çıkartılmalıdır.
Kulak kalıbının temiz olamsı sağlanmalı kirlendiği zaman ılık deterjanlı bir suda bir müddet bekletilerek temizlenmelidir.(Sadece kulak kalıbı)
 
Üst