Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

İstanbul'da kademeli normalleşme süreci değerlendirildi

Seda

New member
603d0516bf21441b8407142b.jpg


Yerlikaya, Afiyet İl Müdürü Kemal Memişoğlu ve afiyet idarecileriyle Sağlık Durumu Müdürlüğünde bir araya geldi.

Mart ayı toplantısında İstanbul'daki aşamalı normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

<p dir="ltr" lang="tr" xml:lang="tr">İl Sağlık Müdürümüzcnnturk
 
Üst