Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

İşte Türk Zekası...

Seda

New member
iste-turk-zekasi.jpg
Yale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Günel ve Türkiye’den bilim insanları, beyne şekil vererek zekâya zemin hazırlayan yeni bir gen keşfettiler.

İNSAN beyninin oluşumundaki en büyük gizemlerden biri, Yale Üniversitesi’nde genetik üzerine çığır açıcı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Murat Günel’in Türkiye’deki araştırmacılarla yaptığı işbirliği sonucu çözüldü.Nature Genetics Dergisi’nde yayınlanan çalışma sonunda, insanı diğer türlerden ayıran ve beyne şekil vererek zekanın oluşmasına zemin hazırlayan yeni bir gen keşfedildi.

10 buluştan biri

Beynin oluşumunda önemli rol oynayan laminin-gamma3 isimli gen, beyinsel hastalıkların engellenmesi için kritik rol oynuyor. Bu tür genlerin, beyni geç yaşlarda etkileyen Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavilerinin bulunmasına zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.

Yale Üniversitesi Beyin Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı ve Beyin Genetiği Programı Direktörü Prof. Dr. Murat Günel, en bariz ve önemli özelliklerinden olan kıvrımların, beynin yüzey alanını arttırarak insan zekasının gelişmesinin ardında yatan sır olduğunun gösterildiğini anlattı. Günel, bu kıvrımların oluşmasında rol oynayan genlerin şimdiye kadar bulunamadığını belirtti.

Buluş, “Science” dergisi tarafından “2010’un en büyük 10 buluşundan biri” seçildi.

İlk hasta Cerrahpaşa’dan

PROF. Dr. Murat Günel, çalışmalarına katılan ilk hastanın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde olduğunu belirtti. Erken yaşta sara nöbeti geçirmeye başlayan hastanın Prof. Dr. Beyhan Tüysüz, Prof. Dr. Veysi Demirbilek ve Prof. Dr. Cengiz Yalçınkaya aracılığı ile ekibine haber edildiğini anlattı.

hekimce
 
Üst