Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

'Kadınlar ve bekarlar, koronavirüs sürecinde psikolojik açıdan risk altında'

Seda

New member
603cfa6bb57f15106c12e1a6.jpg


Doç. Dr. Bikem Hacıömeroğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kadar desteklenen proje zarfında, Covid-19 salgını boyunca insanlarda görülebilecek psikolojik belirtiler, bunların sıklığı, şiddeti ve kimlerin tehlike altında olduğuna ilişkin bir çalışma yürüttü. Çalışmaya 7 alan 76 ilden toplam 3 binin üstünde katılımcı katıldı. Çalışmada katılımcılar, buhran, kaygı, somatizasyon, hostilite ve olumsuz kendilik algısı gibi böylece fazla farklı psikolojik bozuklukla ilgili değerlendirildi. Değer Biçme sonucunda özellikle kadınlar, düşük eğitim seviyesine sahip bireyler, düşük gelir düzeyine sahip bireyler, bekarlar, mevcut bir psikiyatrik rahatsızlığı olan kişiler, kendisi veya bir yakınında covid-19 tanısı konmuş kişilerin, bu belirtileri geliştirme açısından tehlike altında oldukları ortaya çıktı. Doç. Dr. Hacıömeroğlu, "Bu şahısların buhran ve endişe belirtilerinde özellikte artma olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişiler için neler yapabiliriz, nasıl müdahale programları hazırlayabiliriz bunlarla ilgili öneriler oluşturduk" dedi. 

'BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLÜ DÜŞÜK KİŞİLER RİSK ALTINDA'

Bu süreçte bunalım ve vesvese belirtilerinde özellikte artış olduğunu söyleyen Hacıömeroğlu, araştırma dahilinde hem kişiler için tehlike faktörü oluşturabilecek ya da koruyucu olabilecek bazı bilişsel faktörleri de değerlendirdiklerini anlattı. Hacıömeroğlu, "Bunlardan bir tanesi; belirsizliğe tahammülsüzlüktü. Bu ne demek? Ortamın açıklanmış olmadığı koşularda kişinin hissi davranışsal ve bilişsel anlamda olumsuz tepki verme eğilimi olur ama pandemi koşulları 'eski yaşamımıza ne süre döneceğiz', 'sosyal yalıtım ne zaman kalkacak', 'ekonomik durumum ne vakit düzelecek' gibi öyle çok belirsizliğin olduğu bir tablo. Dolayısıyla belirsizliğe tahammülü düşük olan şahısların maalesef risk aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde bilişsel esnekliği güçlü olan insanlarda bu etkiyi daha eksik görüyoruz. Bu, armoni gerektiren şartlar aşağıda kişinin düşüncelerini nasıl düzenleyebildiği, nasıl daha adaptif düşünebildiği ile ilişkili bir kavram. Bu da koruyucu faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunun davranışsal yansımalarını nasıl görüyoruz? Tedbirlere daha artı harmoni sağlıyor, içinde bulunduğu negatif koşullara alternatif düşüncelerle değerlendirebiliyor ve psikolojik iyi oluş halini güçlendirebiliyor" diye konuştu.

'ELDE ETTİĞİMİZ BULGULARLA BROŞÜR HAZIRLADIK'

Hacıömeroğlu, projeden elde ettikleri bulgular doğrultusunda bilgilendirme broşürü hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada 'vesvese ne çağırmak, kaygının artık olumsuz olduğu düzeyde kişiler neler yapabilir, kaygının bizi zorladığı ve takviye alma ihtiyacında olduğumuz durumlar neler olabilir, birey kaygıyla çaba etmek için kendi kendine neler yapabilir, belirsizliğe tahammülünü nasıl yükseltebilir, bilişsel esnekliği nasıl sağlayabilir' bununla ilgili ayrıca bilişsel ayrıca de davranışsal önerilerimizin olduğu bir kitapçik hazırladık. Broşüre oluşturduğumuz ‘kaygiylabasetme’ web sitesi üzerinden ulaşabilirler. Bireyler, ‘bu bir dönem herkes bunu yaşıyor ve ben bu şartlar aşağı ne yapabilirim, bu hissettiğim negatif duygunun aşağı benim ne cins düşüncelerim yatıyor, bu düşüncelerimi nasıl değiştirebilirim, nasıl daha da adaptif ülkü getirebilirim’ bunlar üstünde çalışabilirler. Zorlandıkları ve artık baş edemedikleri noktalarda mutlaka uzmanlardan destek almaları gerekiyor. Elde ettiğimiz bulguları bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlar ile paylaşacağız. Bu tehlike grupları için neler yapabiliriz, nasıl müdahale programları oluşturabiliriz ve bunlar içeriği ne olmalı bunlar üzerinde çalışacağız."

cnnturk<hr><iframe scrolling="no" rel="nofollow" width="100%" height="360px" src="https://www.cnnturk.com/player/embed/603cfa29b57f15106c12e1a4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 
Üst