Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Kalpazanlar sahte altın basıyor

Seda

New member
603d1303c8c37304409e3b21.jpg


Kalpazanlar sonunda bunu yaptı. Aslına yerinde bire bir, altın bastı. O Kadar ama bu altınları kuyumcular bile kesmeden ayırt edemiyor. Kalpazanlar yurt dışından getirdikleri cihazlarla sahte altın üretiyor. Sahte altınları gözle ayırt etmek muhtemel yok. Kuyumcularsa sahte altınla  reel altını oysa keserek anlayabilir.

Duygu sömürüsü ile vatandaşın birikimine göz diken sahtekarlar, kimi zaman hastane bahçesinde, kimi zaman acele para gerekli diyerek

vatandaşın karşısına çıkıyor.

Kuyumcular altın fiyatında, büyük indirimlerin yapılamayacağını söylüyor. Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

 

 

 

cnnturk<hr><iframe scrolling="no" rel="nofollow" width="100%" height="360px" src="https://www.cnnturk.com/player/embed/603d128ac8c37304409e3b1f" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 
Üst