Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Mardin Yöresine Ait Takılar

Miray

New member
mardin ziynet eşyaları
mardin yöresine ait takılar
mardine ait takılan takılar

Kadınlar İçin:

Genellikle set olayı çok yaygındır Set; kolye bilezik, yüzük, halhal ve hızma anlamındadır

Altın:

Beşi birlik: Beş altının birleşik bir figür oluşumu

Güneş, Yürek Haç Kur'an-ı Kerim Marcırcis modelli kolyeler yöreye ait altın kordonla birleştirilerek boyna takılır

Bilezik: (Sannare), Hasır bilezik

Mercimek,kişniş modelli kolye, yakut, firuzan, zümrüt ve incili taşlarla yapılan kolyeler

Göğüs iğneleri (Broş), taç, düğme, hızma halhal

Kordon: 1-3 m boyunda zincir işi olan yöremizin temel takısıdır

Hal hal, manşet düğmesi, kuyu zincirli modelli bilezik, kemer, tarak

Erkekler İçin :
*Kuşak hançeri

*Koltuk altı hançeri​
 
Üst