Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Munzur vadisi nerededir? munzur vadisi nasıldır?

Miray

New member
munzur-vadisi.jpg
Doğu Anadolu bölgesinde,Tunceli ilinin içerisindedir.
Munzur vadisi milli parkı,Tunceli'ye yaklaşık 8 km uzaklıktadır.
Doğal yönleriyle dikakt çeken Munzur parkı pek çok insanın ilgisini çekmiştir.
Munzur vadisi milli parkında kamp kurulabilir,yürüyüş ve dağcılık sporları yapılabilmektedir.
Kurt,tilki,ayı,vaşak,dağ keçisi gibi canlılarında yaşamını sürdürdüğü bir alandır.​
 
Üst