Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

vBulletin 3.8.x Alexa Rank Eklentisi

Prenses

New member
Eklenti Ne İşe Yarar?;
Eklenti vBulletin 3.8.x serisinde alexa sıralamanızı ve alexa backlink değerinizi hiç bir kod kullanmadan sitenizin altında ( footer ) görmeninize ve bu değerleri takip etmenize yarar.
Eklenti Kurulumu;
İndirmiş olduğunuz Alexa rank.xml dosyasını Admin Kontrol Paneli ---> Ürün Yöneticisi'nden import ediniz.
Admin Paneli ---> vBulletin Seçenekleri ---> MARCO1 Site Statics Settings ---> site adresiniz yazınız
 
Üst