Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Yazı Ve kışı Aynı Anda Yaşayan İzlanda...

Miray

New member
zlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir ada devleti.


Ilıman bir iklime sahip.
Mayıs, haziran, temmuz, ağustos İzlanda'ya yapılacak seyahat için en ideal aylar.

İzlanda’da aktif 30 volkanın hepsi kadın ismi taşıyor.
Reykjavik’e yaklaşık yarım saat uzaklıktaki Mavi Lagün, en soğuk havada bile yüzebileceğiniz sıcak su havuzlarıyla turistlerin gözdesi olarak biliniyor.

İzlanda’da da deniz ürünleri oldukça yaygın. Özellikle morina balığı en çok tercih edilen deniz ürünleri arasında yer alıyor.


İzlanda'da çok az adli vaka yaşanıyor.Ülkede yalnızca 300 bin kişi yaşıyor.Kadın-erkek eşitliğinde, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2013 Global Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda yer alan 134 ülke arasında İzlanda bir numara.
İzlanda'da evlilik bir kurum değil.


Çocukların çoğu bekâr annelerden doğuyor. “Çocuk uğruna evliliği sürdürmek” İzlanda geleneğine yabancı bir kavram.


İzlanda’da kadınların yüzde 78.5’i iş gücü içinde yer alıyor.
 
Üst